Úvod » objednávka

objednávka hřiště

Kontaktní osoba
Počet účastníků
Telefon
Datum konání
E-mail
Čas
Poznámka

Vaše osobní údaje budou zpracovány za účelem uvedeným v dokumentu Podmínky ochrany osobních údajů - vyřízení Vaší objednávky z titulu plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR) a oprávněného zájmu správce (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR).